Introducció al projecte SPP Regions

El projecte SPP Regions promou la creació i /o ampliació de 7 xarxes regionals europees d’administracions locals que treballen conjuntament en matèria de contractació pública sostenible (SPP) i contractació pública innovadora (PPI).

Les xarxes de municipis es marquen l’objectiu de col·laborar per a l'elaboració de licitacions que contribueixin a trobar solucions eco-innovadores, i alhora generar capacitació i establir mecanismes de transferència de coneixements pel que fa a les activitats de contractació sostenible i innovadora. El conjunt de licitacions dins el projecte arribaran a assolir estalvis de 54,3 GWh / any d’energia primària i a desenvolupar energies renovables per 45 GWh / any. Les licitacions es focalitzen en contractacions relacionades amb:

  • L’ús d’energia en edificis públics
  • Vehicles i transport
  • Alimentació i càtering

                      

 


Resultats esperats del projecte

El projecte també persegueix enfortir la creació de noves xarxes i l'intercanvi a nivell europeu mitjançant l'ampliació de la Xarxa europea de Compra Sostenible Procura +.

Al llarg del projecte, es realitzaran diversos informes, manuals, guies i altres eines adreçades a les administracions públiques interessades en la contractació sostenible i innovadora (SPP i PPI), que inclouen:

  • Sis informes sobre les xarxes existents
  • Actualització del Manual Procura+, com a part de la Xarxa Europea de Compra Sostenible
  • Informes sobre les xarxes regionals i sobre les seves experiències
  • Informes sobre la situació de la implicació del mercat, anàlisi del cost de cicle de vida de productes, especificacions basades en el rendiment de productes i contractació circular
  • Tres eines per al càlcul d’emissions de CO2 i estalvi d’energia
  • 42 estudis de casos d'innovació ecològica
  • Vídeos

El projecte SPP Regions ampliarà el seu abast a 10 noves regions disposades a millorar les seves activitats de contractació sostenible i innovadora, tot fent xarxa amb els seus equivalents regionals.

El projecte SPP Regions està subvencionat pel Programa Horizon 2020 de la UE, i coordinat per ICLEI - Governs Locals per la Sostenibilitat.

 

Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat

La Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat és una associació de municipis compromesos per avançar cap al desenvolupament sostenible. Constituex una plataforma de cooperació i d’intercanvi on els muncipis poden discutir els seus problemes i experiències i promoure i dur a terme projectes d’interès comú. Es va crear a proposta de la Diputació de Barcelona el 16 de juliol de 1997 amb 118 municipis reunits en una Assemblea Constituent celebrada a la ciutat de Manresa. Actualment compta amb gairebé 280 entitats locals de Catalunya, incloses les 4 diputacions catalanes i el Govern de la Generalitat en qualitat d’observador. La Diputació de Barcelona fa la tasca de coordinació i Secretaria tècnica. A més de l’assemblea i la comissió executiva, en la Xarxa s’organtizen grups de treball sobre diverses temàtiques ambientals, formats per tècnics municipals, inclòs un Grup de Treball sobre el consum responsable, que funciona des de fa més de 10 anys i en el qual hi participen uns 50 municipis.

La creació de la Xarxa va contribuir a impulsar un canvi cap a una perspectiva més transversal de les polítiques ambientals municipals, coincidint amb el desenvolupament de les Agendes 21 locals, i amb un marc europeu i internacional favorable. A més d’oferir un marc de reflexió, de col·laboració i suport als municipis, la Xarxa actua com a interlocutor i representant dels seus socis davant d’organismes nacionals o internacionals.