Introduktion til SPP Regions

Formålet med projektet SPP Regions er at promovere og udvide 7regionale netværk blandt kommuner i EU, som har fokus på bæredygtige og innovative indkøb.

De enkelte netværk har til formål at opbygge kapacitet og vidensudveksling indenfor bæredygtige og innovative indkøb. Kommunerne der indgår i netværket samarbejder desuden på tværs omkring konkrete udbud, hvor forskellige metoder til bæredygtige og innovative indkøb indgår.  De udbud, der indgår i SPP Regions projektet sigter på at opnå en samlet årlig energireduktion på 54,3 GWH og udløse 45 GWH fornybar energi pr. år. Fokusområderne for disse udbud vil være:

  • Energiforbrug i offentlige bygninger
  • Køretøjer og transport
  • Fødevarer og kantineservice

                      

 

Projektets resultater

I projektet arbejdes der også på at styrke netværk og erfaringsudveksling på det europæiske niveau ved at udvide den eksisterende Procura+ kampagne til et egentligt europæisk netværk om bæredygtige indkøb.

I projektet vil der blive udviklet vejledninger, bedste praksis rapporter, værktøjer målrettet offentlige indkøbere:

  • Bedste praksis rapporter/inspirationskataloger indenfor markedsdialog, livscyklusomkostninger, innovative indkøb, cirkulære indkøb
  • 42 case-beskrivelser om bæredygtige og innovative indkøb
  • Beskrivelse af eksisterende netværk om bæredygtige indkøb herunder deres konkrete erfaringer med netværksopbygning samt konkret om bæredygtige indkøb
  • Manual om bæredygtige indkøb
  • Værktøjer til beregning af CO2 og energibesparelser ved indkøb
  • ’Hvordan gør jeg’- videoer

I SPP regions projektet vil partnerne indgå dialog med andre lande og regioner om udvikling af mindst 10 nye netværk om bæredygtige og innovative indkøb.

SPP region er delvist finansieret af EU’s Horizon 2020 Programme. Projektet koordineres af ICLEI – Local Governments for Sustainability.

 

Netværk om grønne og innovative indkøb i Region Hovedstaden

Som en del af SPP region projektet oprettes et nyt netværk for indkøbere i Region Hovedstadens kommuner. Netværket sætter fokus på kompetenceopbygningen indenfor grønne og innovative indkøb og på erfaringsudveksling mellem indkøbere.

Der vil blive afholdt kurser i grønne indkøb og netværksdeltagerne vil bl.a. introduceres til værktøjer indenfor totalomkostninger, metoder til cirkulære indkøb, markedsdialog og meget mere.

Det regionale netværk drives af Region Hovedstaden og Miljøstyrelsen.

 

Kontaktperson: Ditte Versterager Christensen, Specialrådgiver, Region Hovedstaden, Danmark