Wat is SPP Regions?

Het project SPP Regions stimuleert de start en uitbreiding van 7 regionale netwerken op het gebied van duurzaam en innovatiegericht inkopen in Europa.

Doel van deze netwerken is uitwisseling van kennis en ervaring tijdens de voorbereiding van concrete aanbestedingen. De regio’s willen met slimme inkoop strategieën voor gemeentelijk vastgoed, voertuigen en catering een totale energiebesparing realiseren van ruim 54 GWH per jaar en een 45 GWh/jaar aan duurzaam opgewekte energie.

                      

 

Verwachte resultaten van het project

Het project streeft ook naar een versterking van kennisuitwisseling op Europees niveau. Belangrijk onderdeel is de uitbreiding van het bestaande Procura+ netwerk van koplopersteden.

Gedurende het drie jarige project, zullen de volgende producten worden opgeleverd:

  • 6 publicaties over nieuwe en bestaande regionale netwerken
  • Nieuwe Procura+ handleiding
  • Instructies over het gebruik van marktbenadering, levenscyclus kosten, prestatie criteria en circulair inkopen
  • 3 instrumenten om CO2 uitstoot en energiebesparing te berekenen
  • 42 voorbeeld aanbestedingen
  • Instructie video’s over duurzaam inkopen

Het is de bedoeling dat het SPP regions project andere regio’s inspireert om dergelijke netwerken op te zetten.

SPP regions ontvangt subsidie uit het EU Horizon2020 programma. Coordinatie is in handen van ICLEI-Local Governments for Sustainability.

Metropoolregion Rotterdam Den Haag (MRDH)

De 23 gemeenten in de Metropoolregion Rotterdam Den Haag (MRDH) gaan kennis en ervaring uitwisselen rond innovatieve en duurzame inkoop en aanbesteding. Dit doen zijn in de vorm van het Netwerk Duurzaam Inkopen. Met een totaal inkoopvolume van rond de 3 miljard euro per jaar, is inkoop een belangrijk vliegwiel voor groene bedrijvigheid in de regio.Doelen van dit inkopersnetwerk zijn meer harmonisatie in de marktbenadering, stimuleren van lokale sociale werkgelegenheid, meer kansen voor innovatieve en duurzame bedrijven bij gemeentelijke opdrachten en tijd en geld besparen tijdens de voorbereiding van nieuwe contracten door kennis en ervaring uit te wisselen.